BOVAG wil ook APK-keuring voor scooters

Datum geplaatst: 6 juni 2020

Driekwart van de scooterbedrijven is bereid om een scooter of snorfiets op te voeren of de snelheidsbegrenzers te verwijderen, dat blijkt uit recent onderzoek. Een klap in het gezicht voor brancheorganisatie BOVAG die samen met de overheid probeert het probleem rondom opgevoerde brom- en snorfietsen te bestrijden. De BOVAG wil daarom dat er sneller wordt overgaan tot in beslagname van opgevoerde scooters en dat er net zoals voor auto’s een Apk-keuring voor brom- en snorfietsen komt. Op die manier zouden de rotte appels effectief aangepakt kunnen worden en kan de rest van scooter rijdend Nederland blijven genieten van zijn voertuig.

Groei van de overlast

Het opvoeren van brom- en snorfietsen is een probleem van alle tijden, volgens de BOVAG. Maar met de toename van het aantal voertuigen (momenteel 1,2 miljoen) op de weg, groeit ook de overlast door opgevoerde scooters en/of snorfietsen zonder snelheidsbegrenzer. Door overlast van “onverlaten” neemt volgens BOVAG in steden zulke grote vormen aan dat er door stadsbesturen wordt nagedacht over maatregelen die ook goedwillende brom- en snorfietsers treffen.

Kinderlijk eenvoudig

Het is volgens BOVAG kinderlijk eenvoudig om dergelijke aanpassingen aan een snor- of bromfiets te laten uitvoeren. Als een consument niet bij het ene bedrijf terecht kan, dan is er altijd wel een ander bedrijf. Zo concludeert de BOVAG. Er zijn namelijk meer bedrijven bereid zulke manipulaties uit te voeren dan dat er bedrijven zijn die dit weigeren; drie op de vier bedrijven zou bereid zijn een voertuig op te voeren of de snelheidsbegrenzer te verwijderen. Daarnaast zijn er handleidingen op het internet te vinden waarmee bezitters van brom- en/of snorfietsen zelf kunnen sleutelen aan hun snelheidsbegrenzer.

Apk-keuring

De BOVAG pleit om die reden voor een Apk-keuring voor brom- en snorfietsen zoals die er al voor auto’s is. Tijdens een dergelijke controle zou gekeken kunnen worden of het voertuig nog voldoet aan de eisen die worden gesteld op het gebied van de maximumsnelheid, de geproduceerde uitstoot en het geleverde geluid. Daarnaast kan gecontroleerd worden of het voertuig nog aan de veiligheidsvoorschriften voldoet en blijft de waarde van je auto hopelijk nog een beetje gelijk. Op die manier kunnen ook de rotte appels onder de weggebruikers aangepakt worden, zonder dat er maatregelen worden ingevoerd die ook scooterrijders treffen die geen overtredingen begaan. Volgens de BOVAG dreigt dit namelijk omdat sommige steden de overlast zo zat zijn dat ze algemene maatregelen willen treffen die ook de goedwillende brom- en snorfietsers zullen treffen.

Uw auto snel verkopen? Wij staan voor u klaar!