Nederlands verkeer onveiliger?

Uit een onderzoek van de ETSC, European Transport Safety Council, blijkt dat de Nederlandse politie minder optreedt tegen verkeersovertredingen. Dit heeft als gevolg dat het Nederlandse verkeer onveiliger is dan voorgaande jaren.

Deze uitkomst wordt ondersteund door de cijfers over verkeersslachtoffers in Nederland van vorig jaar. In 2015 was er een stijging van 9% van het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2014. Volgens de onderzoekers is de verminderde handhaving hier dubbel schuldig aan. Aan de ene kant worden er minder wegmisbruikers gepakt en beboet. Aan de andere kant komen er ook wegmisbruikers bij doordat de pakkans afneemt. De belangrijkste oorzaak van de stijging van het aantal slachtoffers is de vermindering van het aantal snelheidsboetes. Ondanks een afname van de handhaving werden hier in Nederland toch nog 6,6 miljoen boetes voor uitgedeeld. Jaarlijks daalt dit aantal echter met 4%. Ook andere bekeuringen daalde. Sinds 2010 daalde het aantal boetes voor bellen tijdens het rijden bijvoorbeeld met 22% .

Kleine pakkans maakt het verkeer onveiliger

Vooral de kleine pakkans maakt het verkeer onveiliger vindt de directeur van SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) Peter van der Knaap. Omdat hierdoor mensen met alcohol op, zonder gordel of bellend achter het stuur niet worden gepakt. Dat zijn de belangrijkste oorzaken van verkeersongelukken.

Net als in Nederland steeg ook in de rest van Europa het aantal verkeersdoden in 2015 naar totaal 26.000. De toename van het aantal ongelukken zal ook een toename veroorzaken in het aantal schadeauto’s en kan gevolgen hebben voor de waarde van een sloopauto.

De Europese top tien verkeersveiligheid, op basis van aantal verkeersdoden per miljoen inwoners in 2015, is hieronder te vinden. Noorwegen staat op één met de meeste verkeersdoden per miljoen inwoners in 2015, gevolgd door Malta en Zweden om de top 3 compleet te maken. Nederland staat op een negende plaats in de top 10 van aantal verkeersdoden per miljoen inwoners in 2015.

  1. Noorwegen
  2. Malta
  3. Zweden
  4. Verenigd Koninkrijk
  5. Zwitserland
  6. Denemarken
  7. Spanje
  8. Ierland
  9. Nederland
  10. Israël

Uw auto snel verkopen? Wij staan voor u klaar!